Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Hajdú-Bihar megye - Hajdúhadház , Béke útja 2/a.
Honlap www.rtrefiskola.reformatus.hu
E-mail cím hajduhadhaz.iskola@reformatus.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Hajdú-Bihar megye - Hajdúhadház , Béke útja 2/a.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - informatikus
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a Mun
Elvárt képzettség Középiskola (érettségi)
Leírás A munkakörbe tartozó főbb feladatok, mellyel az intézmény vezetője megbízza:
• Általános rendszergazdai feladatok ellátása
• Az intézmény informatikai hálózatának üzemeltetése, szerverek telepítése, frissítése, karbantartása, hibaelhárítása
• Informatikai géppark felügyelete, működtetése, karbantartása.
• Az intézmény weblapjának karbantartása, aktualizálása
• Az informatikai rendszer indokolt rendszerességgel történő archiválása, mentése
• Audio-vizuális eszköz és technológia kezelése; technikai, hangosítási feladatok ellátása
• Általános rendszergazdai feladatokon túl segíti az alkalmazottak munkáját a műszaki és informatikai eszközök használatában.

Pályázati feltételek:
 a munkakörhöz jogszabályban (326/2013. (VIII.30.) Korm.rend. 2. melléklet) előírt iskolai végzettség
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet, cselekvőképesség
 a pályázati dokumentumok hiánytalan megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 református gyülekezeti tagság
 legalább 2 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
 korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolata
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke útja 2/a.)
vagy - Elektronikus úton Pataki József intézményvezető részére a hajduhadhaz.iskola@reformatus.hu e-mail címen keresztül.

Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, mely az álláshirdetés mellékletét képezi, kérjük kitöltve a pályázattal együtt benyújtani!


Előnyök A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 református gyülekezeti tagság
 legalább 2 éves szakmai tapasztalat
Betölthetőség időpontja 2022.08.15.
Jelentkezési határidő 2022.07.15.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés