Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
Intézmény címe Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Mezőnyárád , Szent István király út 75.
Honlap mnyaradiskola.edu.hu/
E-mail cím mnyaradiskola@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Mezőnyárád , Szent István király út 75.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - rajz és vizuális kommunikáció tanár
Illetmények juttatások A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
Betölthetőség időpontja 2022.09.01.
Jelentkezési határidő 2023.08.31.

Jelentkezés