Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
Intézmény címe Jász-Nagykun-Szolnok megye - Törökszentmiklós , Almásy u. 1.
Honlap www.bercsenyi.com
E-mail cím tmbercsenyi@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Jász-Nagykun-Szolnok megye - Törökszentmiklós , Kapisztrán u. 3.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Illetmények juttatások Közalkalmazotti bértábla és cafetéria
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
1 fő az egyházi nevelési-oktatási intézmény szellemiségét elfogadó óvodapedagógus
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda, Törökszentmiklós
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polyák-Tóth Klára intézményvezető vagy Benedek Gyöngyi gazdasági vezető nyújt, a 06 56 390 002 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan: tmbercsenyi@gamil.com
Betölthetőség időpontja 2022.11.02.
Jelentkezési határidő 2022.10.28.

Jelentkezés