Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Intézmény címe Pest megye - Vác , Migazzi Kristóf tér 1.
Honlap www.ekif-vac.hu
E-mail cím allashirdetes@ekif-vac.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Pest megye - Kistarcsa , Pozsonyi u. 8-10.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - óvodapedagógus
Vezetés, üzemeltetés - egyéb
Illetmények juttatások Pedagógus bértábla szerinti bérezés; • Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint; • Teljesítményösztönző juttatás; • Támogatott továbbképzési lehetőség; 2020. évben átadott korszerű és az óvodai nevelés szakmai és környezeti igényeit maximálisan kielégít
Elvárt képzettség Főiskola (BSC)
Leírás Keresünk óvodapedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat, aki a gyermekek fejlődésének közvetlen kísérésén kívül érez önmagában erőt, kedvet és kitartást vezetői feladatok ellátására, és a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is képes hitelesen képviselni és természetes módon közvetíteni.

A jogviszony típusa:
A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: MT) hatálya alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás első körben 1 év határozott időre szól.
A munkakörhöz és a vezetői megbízatáshoz tartozó általános tevékenység, felelősség:
• Óvodavezetői feladatok mellett, heti - jogszabályban meghatározott - óraszámban óvodapedagógusi feladatok ellátása;
• Felelősség az intézményben zajló pedagógiai munkáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a felelős gazdálkodásért;
• Folyamatos egyeztetés a fenntartóval.
• Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 14 fő.

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló, magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
• Kiváló kommunikációs készség;
• Új pedagógiai módszerek iránti nyitottság;
• Keresztény értékrend;


Előnyök Előnyt jelent:
• Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjának ismerete
Betölthetőség időpontja 2022.12.12.
Jelentkezési határidő 2022.11.28.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés