Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Református Szeretetszolgálat
Intézmény címe Pest megye - Budapest 14. ker. , Hungária körút 200.
Honlap www.diakonia.hu
E-mail cím szeretetszolgalat@diakonia.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Zala megye - Zalaegerszeg , Gasparich út 53/A
Feladat típusa Szociális, egészségügy - segédápoló
Elvárt képzettség Egyéb
Leírás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERÁPIÁS MUNKATÁRS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Mandulavirág Fogyatékossággal Élők Református Szeretetotthona pályázatot hirdet 1 fő terápiás munkatárs munkakör betöltésére fogyatékkal élő személyek kísérése tekintetében.
A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat
Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.
Munkavégzés helye: Mandulavirág Fogyatékossággal Élők Református Szeretetotthona
Munkavégzés székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 53/A

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel
Munkarend és munkaidő: általános munkarend, heti 40 óra
A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A nappali ellátásban részt vevők egyéni és társas készségeinek fejlesztése.
Különös tekintettel:
 egyéni fejlesztési tervek elkészítése
 meglévő készségek fejlesztése és szinten tartása a fejlesztési tervben foglaltak mentén
 fejlesztő foglalkozások biztosítása
 társas kapcsolatok készségeinek fejlesztése
 közösségi programok szervezése
 egyéni állapotnak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:
 cselekvőképesség,
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva).

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:
 hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz,
 Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,
 Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-15:00 óra között keresse Szalainé Huber Andrea intézményvezetőt a +36-30-678-7346-os telefonszámon, vagy az szalaine.andrea@diakonia.hu email címen.

Jelentkezés módja: elektronikusan az szalaine.andrea@diakonia.hu email címre.
Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.
A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Betölthetőség időpontja 2022.12.01.
Jelentkezési határidő 2022.12.01.

Jelentkezés