Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Intézmény címe Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Fadrusz János u. 3-8
Honlap szentimre.com/
E-mail cím szentimremiskolc@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Miskolc , Fadrusz János utca 3-8.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - matematikatanár
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- 1 fő matematikatanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: 3532 Miskolc, Fadrusz u. 3-8.
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos
rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 12. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra intézményvezető nyújt, a 46/531 - 572 és a  30/512 5422 telefonszámokon és a szentimremiskolc@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Elektronikusan: szentimremiskolc@gmail.com  e-mail címen
Előnyök római katolikus vallás
Betölthetőség időpontja 2022.12.01.
Jelentkezési határidő 2022.12.20.

Jelentkezés