Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve DRK Dóczy Gimnáziuma
Intézmény címe Hajdú-Bihar megye - Debrecen , Kossuth u. 35.
Honlap doczy.drk.hu
E-mail cím szilagyi.janos@doczy.reformatus.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege megbízási szerződés
Munkavégzés helye Hajdú-Bihar megye - Debrecen , Kossuth u. 35.
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - angol nyelvtanár
Oktatás, nevelés, kutatás - német nyelvtanár
Illetmények juttatások a hatályos jogszabályok szerint
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma pályázatot hirdet angol-német vagy angol-bármilyen szakos középiskolai tanári állásra
Alkalmazási feltételek: a jogszabályokban előírt végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyházi kötődés.
Az elbírálásnál előnyt jelent: református egyháztagság, tanulói verseny és pályázati eredmények
Bérezés: a hatályos jogszabályok szerint.
Benyújtandó dokumentumok: oklevelek másolata, önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 10.
A pályázatokat az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni: Czapp Katalin igazgató, 4026 Debrecen, Kossuth u. 35.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.
A munkaszerződés határozott időre szól: 2023.03.01-től 2023.augusztus 15-ig, de kölcsönös elégedettség esetén a következő tanévekre meghosszabbítható.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Czapp Katalin igazgatónál az 52/ 614-784 telefonon vagy a czappkata@doczy.reformatus.hu-email címen.
Betölthetőség időpontja 2023.03.01.
Jelentkezési határidő 2023.02.10.

Jelentkezés