főigazgatói munkakör - Egyházi Állásportál
× Tudástár GYIK Tanácsadás Hirdetésfigyelő Munkaadóknak
Launai Miklós Református Iskola

Főigazgatói munkakör

Hirdetésfeladás dátuma: 2024.03.20.
pedagógus
Neszmély - Komárom-Esztergom vármegye
Elvárt képzettség:
Egyetem (MA, MSc)
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Jogviszony időtartama:
határozatlan idő
Munkarend:
általános munkarend
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):
5 év
Betölthetőség időpontja:
2024.08.01.
Jelentkezési határidő:
2024.04.22.
Munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom vármegye - Neszmély , Petőfi Sándor utca 10.
Feladat típusa
Oktatás, nevelés, kutatás - pedagógus
Illetmények juttatások
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A betöltendő munkakör rövid összefoglalója
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Felelős az intézményi alapdokumentumok, szabályzatok elkészítéséért, képviseli az intézményt. Az
intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és
ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.
A munkavállalóval szemben támasztott elvárások, követelmények bemutatása
• középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító egyetemi/mester képzésben
szerzett szakképzettség,
• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, elkötelezett keresztyén életvitel.
Amit kínálunk
A vezetői megbízás határozott időre (5 év) 2024. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szól.
Jelentkezés módja
- Postai úton, a pályázatnak a Tatai Református Egyházközség címére (2890 Tata, Kocsi u. 15.)
történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető pályázat”.
- Személyesen hivatali időben (hétfő 9-12 és szerda 14-17 – egyeztetett időpontban): Tatai
Református Egyházközség Hivatala, Dr. Szabó Előd lelkipásztor 2890 Tata, Kocsi u. 13.
Előnyök
• köznevelési intézményben szerzett vezetői- vagy helyettesi tapasztalat
• általános iskolai/művészeti szakgimnáziumi nevelés szakmai programban való eredményes
részvétel
• szolgáló gyülekezeti tagság
• akkreditált pedagógus-továbbképzési program keretében megszerzett értékorientált vezetés
tanúsítvány
Kapcsolat
Név:
Launai Miklós Református Iskola
Cím:
Komárom-Esztergom vármegye - Neszmély , Petőfi Sándor utca 10.
Honlap:
Csatolmány

Jelentkezés