Szakmai gyakorlat - Egyházi Állásportál
× Tudástár GYIK Tanácsadás Hirdetésfigyelő Munkaadóknak

Szakmai gyakorlat

Munkavállalóknak
Hasznos információk szakképzés, felsőoktatás, felnőttoktatás és külföldi szakmai gyakorlat területéről.

Felsőoktatás

 

A szakmai gyakorlat a képzés azon része, amely lehetőséget nyújt, hogy a hallgató a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva, a tanulmányoknak megfelelő munkahelyen és munkakörben részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában és tudását a gyakorlatban is kamatoztassa. 

A szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány – abszolutórium – kiállításának egyik feltétele. A végbizonyítvány megszerzése után bocsátható a hallgató záróvizsgára. 

Időtartama

Felsőoktatási szakképzésben egy félév szakmai gyakorlatot kell teljesíteni szakmai gyakorlóhelyen, amely legalább 14 hét, ahol a gyakorlat 5 napos munkahétnek megfelelő időszakokra tagolódik. 

Részidős vagy távoktatási képzésben szervezett képzés esetén a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább három hét gyakorlatot egybefüggően kell megszervezni. (A felsőoktatási szakképzési programban meghatározottak szerint lehetnek sajátos követelményei.) 

A korábbi munkatapasztalat a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerhető, amihez általában kérvényezési eljárás kapcsolódik és a mértéke előre meghatározott.

(forrás: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről)

Jelentkezés

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését minden felsőoktatási intézmény saját eljárásrendben szabályozza. A részletes leírások a felsőoktatási intézmények honlapján találhatók meg.

A gyakorlatokkal kapcsolatos ügyintézésekkel a karrier irodákhoz vagy a tanszékek munkatársaihoz lehet fordulni. 

Kereső portálok

 

Duális képzés a felsőoktatásban

 

A felsőoktatásban duális képzést választók amellett, hogy hallgatóként egyetemen, főiskolán tanulnak, egy vállalatnál rendszeres szakmai gyakorlatot végeznek így megszerzik a céges igényeknek megfelelő szaktudást. Emellett hallgatói munkaszerződéssel és fizetéssel is rendelkeznek.

A foglalkoztatás során a hallgató részére 

  • rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
  • a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
  • a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,
  • próbaidő nem köthető ki.

Részletes információk a szakportálokon

 


Szakképzés

 

A szakképzés rendszerében a szakmai oktatás ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 2020. január elsejei életbe lépése az alábbiak szerint alakította át a szakképzési rendszert.

Ágazati alapoktatás

A szakképzés ágazati alapoktatással kezdődik.

A szakképző intézmények 2 fő típusa:

Technikum
  • célja érettségire, szakmai vizsgára, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve a munkavállalásra való felkészítés
Szakképző iskola
  • a nem érettségihez kötött szakmák megszerzését biztosítja, célja a szakmára való felkészítés

 

Az ágazati alapoktatás mind a két intézmény típus esetében kizárólag az intézményben szervezhető meg.

Ez az alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Ennek a teljesítése a feltétel, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen a szakirányú oktatásban és szakképzési munkaszerződést köthessen.

Szakirányú oktatás

A szakirányú oktatás célja, hogy a tanulók a szakma keretében ellátandó munkatevékenységekhez szükséges ismereteket és készségeket elsajátítsák, legyenek képesek azokat a gyakorlatban alkalmazni, továbbá, hogy a szakmai vizsgára felkészüljenek.

A szakirányú oktatás a tanulók számára szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel duális képzőhelyen szervezhető meg. 

A duális képzés egy olyan középfokú szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik szakképzési munkaszerződés keretében.

Duális képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és 2-3 éves szakmai gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

A szakirányú oktatás:

A szakképző intézményben a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból áll.

Egybefüggő gyakorlat

A tanítási éven kívüli, általában június 15 és augusztus 31 között, a tantervben meghatározott időtartamban, a képzőhely által megadott beosztás szerint  egybefüggően töltendő. Általában 140 óra, azaz 4 hét. Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló magasabb évfolyamba nem léphet.

A duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból áll. A tanuló a munkaszerződés hatálya alatt folyamatosan sajátítja el az ismereteket, folyamatos munkavégzésre kötelezett a nyár folyamán is, mert munkaviszonyban van. 

A duális képzőhelyen mentesül a tanuló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettégének teljesítése alól:

  • a közismereti és olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatást a közösen elfogadott képzési program szerint a szakképző intézmény végzi,
  • a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező,
  • a tanuló vizsgája napján és a tanulmányokat befejező szakmai vizsgája napján, továbbá
  • minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (pl: szabadság, betegszabadság.)

A szakirányú oktatásra alkalmas duális képzőhelyeket a területi gazdasági kamarák tartják nyilván. 

 

A szakképzési szerződés során létrejövő munkaviszonyról részletesen a DUÁLIS KÉPZÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Munkajogi kisokosban olvashat.

 


Felnőttoktatás

 

Felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves szakképző iskolai vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek, tanulói jogviszonyban 25. életév alatt akár nappali tagozatra is vagy felnőttképzési jogviszonyban. Két szakma megszerzése továbbra is ingyenes. Előzetes tudás, munkatapasztalat beszámításával a képzési idő rövidebb is lehet.

Lehetőség van arra, hogy felnőttképzési jogviszony keretében a képzésben résztvevő személy, amennyiben rendelkezik főállású munkaviszonnyal, saját munkáltatójával is köthet szakképzési munkaszerződést. A szakmai gyakorlatok teljesítéséről az iskola által kiadott gyakorlati naplót kell vezetni.

Források


Erasmus+ - külföldi szakmai gyakorlat

 

Az Erasmus+ program támogatást biztosít ahhoz, hogy a szakképző intézményekbe beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlaton (külföldi munkahelyi gyakorlaton vagy tanulmányi programban) vegyenek részt.

Ezekkel a lehetőségekkel a vállalkozásoknál szakképzési munkaszerződéses gyakorlati képzésben részesülő és a szakképző iskolákban a közelmúltban végzett diákok is élhetnek.

A résztvevőket vagy munkahely fogadja, vagy egy másik szakképző intézmény, ahol a képzési időszak keretében lehetőségük nyílik munkaalapú – azaz munkahelyi környezetben történő – tanulásra.

A szakmai gyakorlat résztvevői online nyelvi támogatást vehetnek igénybe, amely segít elsajátítani a külföldi munkahelyen, illetve szakképző intézményben használt nyelvet.

Bővebb információk az Erasmus+ program honlapján